Douane aangiften

Invoer- en uitvoeraangiften worden electronisch aangegeven (AGS) en verzonden naar ieder douane-aangiftepunt in Nederland.
Containers die in Rotterdam aankomen worden op een snelle en professionele wijze ten invoer aangegeven. Het is voor de klant van groot belang vertragingen te voorkomen. Om die reden zien wij erop toe dat de interne import procedures nauwgezet worden gevolgd en onnodige kosten als demurrage-kosten zo veel mogelijk worden voorkomen.

Wilt u meer weten over douane-afhandeling in het algemeen of specialismen zoals Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiging, klik hier voor meer informatie of tarieven.

AEO 003

12 maart 2012 : Uitreiking AEO certificaat door dhr. de Vrieze en Mensink van de Belastingdienst Douane