Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiging

Sinds 1993 is er vrij verkeer van personen en goederen binnen de E.U. Als gevolg hiervan werd het mogelijk voor douane-expediteurs de vergunning Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger aan te vragen. Met deze vergunning kunnen goederen die via Nederland de E.U. binnenkomen en voor andere lidstaten dan Nederland bestemd zijn, toch in Nederland ten invoer worden aangegeven. Colvan beschikt over deze vergunning.
De eventueel verschuldigde invoerrechten worden geheven maar de verschuldigde omzetbelasting wordt verlegd naar het land van bestemming binnen de E.U. Er zijn wel wat spelregels waar men aan moet voldoen. Toch wordt er veel gebruik gemaakt van deze regeling mede doordat Nederland een verleggingregeling kent. Volgens art. 23 van wet O.B. 1968 is er verlegging van omzetbelasting bij invoer mogelijk. Dit kan een aanzienlijke verbetering van de cashflow tot gevolg hebben voor bedrijven die gevestigd zijn in landen die ook lid zijn van de E.U. en deze verleggingsregeling niet kennen.

Wilt u meer weten contact ons!