Fenex

Sinds 2010 is Colvan lid van de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, FENEX.

Colvan is aangesloten bij het FENEX garantiefonds en geeft dus meer zekerheid voor de opdrachtgever.

Op alle werkzaamheden uitgevoerd door Colvan Netherlands B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van de FENEX van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.

De Algemene Expeditie Voorwaarden kunnen hier worden gedownload.